Dyplomowany dietetyk, absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Poradnictwo dietetyczne a w szczególności psychodietetyka to moja ogromna pasja i spełnienie zawodowe. Promuje zdrowy styl życia. Wiedzę zawodową poszerzam uczestnicząc w kursach, konferencjach i szkoleniach. Wszystko po to, aby móc w pełni profesjonalnie i efektywnie przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie moim pacjentom.

unnamed

Moje programy żywieniowe są w pełni dostosowywane do potrzeb pacjentów. Nie korzystam z gotowych szablonów, utartych schematów czy chwilowych, przemijających mód żywieniowych. Zalecenia, które daje moim pacjentom są zawsze podparte rzetelnymi dowodami naukowymi. Stawiam na kompleksową, indywidualną pracę z każdym pacjentem , który chce zmienić swój sposób odżywiania, stylu życia i osiągnąć zamierzone efekty. Każdorazowo przeprowadzam dokładną, szczegółową diagnostykę, na postawie której opracowuje plan pracy z pacjentem.


Pomagając osobom zmagającym się z różnymi problemami w sferze odżywiania się (w tym z nadmierną masą ciała) patrzę na problem całościowo. Pracuję z pacjentem zarówno nad sferą odżywiania się, jak i psychologiczną. Wspólnie poszukujemy przyczyn trudności i staramy się je wyeliminować, jednocześnie działając na poziomie objawów. Stosuję podejście indywidualne, więc w zależności od rodzaju trudności współpraca wygląda inaczej. Czasem wystarczy sama edukacja żywieniowa, innym razem pracujemy nad zmianą nawyków żywieniowych. Jeśli problem ma podłoże psychologiczne, zagłębiamy się w obszary, które są jego przyczyną (np. sferą emocji, radzenia sobie ze stresem, samooceną, asertywnością).


Różny jest zatem także czas naszej współpracy i częstotliwość spotkań. Niezwykle ważnym elementem jest to, co pacjent robi poza gabinetem, w czym pomagają ćwiczenia i zadania domowe. Dietetyka i psychodietetyka różnią się więc tym, że celem nie są jedynie zmiany w zakresie diety czy redukcja masy ciała, ale także równowaga pozostałych sfer życia i całego funkcjonowania danej osoby.

-